Wie zijn wij?

Bestuur
  • Functie

Voorzitter:                      Marja van Noort
Vice voorzitter:         
Penningmeester:           Harke Tuinhof
Secretaris:                     Wim Spermon
Website                         Rini van Houten


Wijkraadsleden
  • Commissies

Groen/snoeidag:              Karel Stoffels
Groen/snoeidag:              Henk van Kollenburg

Jeugd/jongeren:               
Jeugd/jongeren:               Hassan El Haouli


Kijk op de wijk:                 Nol Welts
Kijk op de wijk:                 Henri van Engelen

Ruimtelijke ordening:        Wim Spermon
Ruimtelijke ordening:        Jan Kielman

Seniorencafe:                   Karel Stoffels
Seniorencafe:                   Ine Althuizen

Verkeerszaken:                Rini van Houten
Verkeerszaken:                Wim Spermon 
 
  • Website 
              Rini van Houten          
       
  •  Leden    
        
           Piet Spierings
           Jan Kielman
           Ton van der Veeken

   
  • zorg & Welzijn:                  Lucie Spee
    Zorg & Welzijn:                  Piet Spierings
    Zorg & Welzijn:                  Henk Nijland