Belangrijke telefoonnummers

Wijkraad
T.: 
E:  secretariaat@wijkraadhintham
A: 

Sociaal Cultureel Centrum De Biechten
T:   073 641 90 72
E:   bedrijfsleider@debiechten.nl
W:  www.debiechten.nl

Gemeente:
Wijkteam Hintham  (073 615 31 75)
Afvalstoffendienst  (073 615 65 00)
Meldpunt openbare ruimte  (073 615 55 55)
Meldkamer Politie  (0900 88 44)
Jeugdbelangen (SJHP)  (06 40 77 44 54)
Hulpdienst Hinham  (073 851 96 00)
Juvans maatschappelijk werk (073 644 42 44)
KindCentrum Hintham (073 822 51 70)
Vivent  (0900 515 25 35)